“arura” Art On Pera’da

Ozan Türkkan’ın arura isimli serigsi 27 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında Art On Pera’da!

"arura" sergisi hangi tarihler arasında Art On Pera'da?

“arura” Biyoçeşitlilik, Geçiş Formları, ve bu biyolojik formların doğadaki fraktal geometrik yapısı ve bu geometrinin zaman içindeki değişkenliği konularına odaklanan araştırma projesi sonucunda üretilen bir kişisel sergidir.

“Geçiş Formları”, şu anda yapay zeka tanımlamalarında kullanılsa da, evrim teorisi içinde biyolojide kullanılan bir kavramdır. Kavram, örneğin, yirmi beş milyon yıl önce suda yaşayan bir canlı ile şimdi karada yaşayan bir canlının ara formlarını açıklamak için kullanılır. Elbette bunun entelektüel bir boyutu olduğu kadar sosyal ve psikolojik bir boyutu da var. Bir düşünce geliştikçe, aradaki tüm formlar Geçiş Formları haline gelir. Tabii bunu başı ve sonu olmayan bir süreç olarak düşünürsek, her şey sürekli Geçiş Formları ve sürekli değişim halindedir.”

"arura" sergisi nedir, ne zaman?
“arura” sergisi nedir, ne zaman?

“arura” sergisi nedir, ne zaman?

ArtOn Pera, 27 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ın “arura” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor.

Ozan Türkkan’ın 15 yılı aşkın süredir devam eden araştırmalarından hareketle sunduğu yeni medya pratiklerinin odak noktası, doğadaki yaşam formlarının kendini yaratmak için kullandığı jeneratif sistemler ve kendini sonluluğu üzerinden yeniden var etmenin büyümenin, ölümün, çoğalmanın, yaşamın, bitişin ve tekrarın döngüsel süreçleri olmuştur. Bu süreçlerde incelediği milyonlarca yaşam formunun fraktal geometrik yapısı; Türkkan’ın araştırma süreçlerinde, sonsuzluk, karmaşa ve benzeşim düşüncelerini öne çıkarmaktadır.

"arura" sergisi nedir, ne zaman?
“arura” sergisi nedir, ne zaman?

Yaşamına Viyana’da devam eden Türkkan, “arura” başlıklı solo sergisinde, sözü geçen kavram ve olguların zaman içindeki değişkenliğine odaklandığı araştırmalarının sonucunu izleyiciyle paylaşmaktadır. Üretim sürecinde, Biyoçeşitlilik Mirası Kütüphanesi’nde yüzyıllardır incelenen iki milyondan fazla canlı formu yeniden analiz edilmiş, yaklaşık on bin çizim ve imaj taranmış ve bu canlı formların geometrileri, iki binin üzerinde yaratıcı kodlama ve yapay zeka

aracı kullanılarak yeniden oluşturulmuştur. Bu süreçteki ana ilham kaynağı su ve doğadaki yaşam ve yaşam formlarının ona olan bağı olmuştur.

"arura" sergisi nedir, ne zaman?
“arura” sergisi nedir, ne zaman?

Arura, Yunanca’da saban sürmek anlamına gelen ἀρόω fiilinden türetilen Homerik Yunanca bir sözcüktür. Arura, aynı zamanda, genellikle toprak ve yaşam formalarını barındıran “kutsal toprak ana” için de kullanılmıştır.